Spæn­den­de dan­sker­år

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SET MED DAN­SKE

øj­ne bli­ver Bun­des­liga­en end­nu me­re in­ter­es­sant end tid­li­ge­re. Ni­ck­las Bendt­ner er kom­met okay fra land og kan for­hå­bent­lig se frem til lidt me­re spil­le­tid end sid­ste år, Pi­er­re Emi­le Højb­jerg kan bli­ve fast mand i Schal­ke - det er i hvert fald, hvad hans lejr sat­ser på - og Jan­nik Vester­gaard bli­ver en bæ­ren­de kraft i Wer­der Bre­men. Det bli­ver spæn­den­de at se, om han fort­sæt­ter med at yde på et højt ni­veau, og ik­ke mindst om Mor­ten Ol­sen på et tids­punkt luk­ker ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.