Big mo­ney

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SOM AL­TID HAR

mil­li­o­ner­ne sid­det us­and­syn­ligt løst på den mod­sat­te si­de af Nord­s­ø­en. Det åb­ne trans­fer­vin­due har en ten­dens til at blæ­se pen­ge­ne ud af hæn­der­ne på Pre­mi­er League- klub­ber­ne, og det har gen­ta­get sig igen i år. Tid­ligt på vin­du­et lig­ne­de Man­che­ster Uni­ted en vin­der, men eft er­hån­den tog Man­che­ster Ci­ty over på den kon­to. Den ly­se­blå del af Man­che­ster fi k fi ngre­ne i Ni­co­las Ota­men­di til mid­ter­for­sva­ret, Kevin De Bruy­ne til den off en­si­ve midtbane og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.