ALEIX VI­DAL

BT - - TRANSFERDEADLINE -

Fra Se­vil­la til Bar­ce­lo­na: Pris: 135 mio. kro­ner kø­bet af den kro­a­ti­ske play­ma­ker Ma­teo Kova­cic med ti­den kan vi­se sig som en god ide. De to ær­ke­ri­va­ler kom­mer sik­kert til at kæm­pe om mester­ska­bet, men de mest in­ter­es­san­te ind­køb er i mi­ne øj­ne fo­re­ta­get af klub­ber­ne li­ge un­der de to store. Især At­le­ti­co Madrid og Se­vil­la har købt fan­ta­stisk ind, men og­så Valencia står stærkt. Al­le tre klub­ber har købt an­gri­be­re med mål i støv­ler­ne, og især Fer­nan­do Ll­oren­te og Ja­ck­son Mar­ti­nez ser ra­sen­de in­ter­es­san­te ud. Det lig­ner end­nu et brag af en må­l­rig sæ­son i det span­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.