MIRAN­DA

BT - - TRANSFERDEADLINE -

Fra At­léti­co Madrid til In­ter: Pris: 110 mio. kro­ner

har hand­let bedst ind, og som vil kom­me til at true Ju­ven­tus sæ­so­nen igen­nem. Midt­ba­ne­gi­gan­ten Kon­dog­bia, Ivan Pe­ri­sic og Ste­fan Jo­ve­tic lig­ner al­le spæn­den­de spil­le­re, der kan brin­ge Mila­no- klub­ben langt i en sæ­son, hvor Ju­ven­tus er i knæ. Og­så Ro­ma lig­ner et bud på en kom­men­de me­ster, der er ble­vet end­nu bed­re eft er som­me­rens vin­due. Ik­ke mindst eft er køb som Edin Dze­ko, Lucas Dig­ne og Mo­ha­med Sa­lah - ik­ke mindst eft er, at de slog Ju­ven­tus med 2- 1 i sæ­son­pre­mi­e­ren. Bli­ver det spæn­den­de? Me­re end det ple­jer, tror jeg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.