Spæn­dig i Se­rie A

BT - - TRANSFERDEADLINE -

FOR FØR­STE GANG I

fl ere år ser kam­pen om gul­det i Se­rie A ud til at bli­ve helt åben. Ju­ven­tus har skilt sig af med Ar­tu­ro Vi­dal, Car­los Te­vez og ik­ke mindst An­drea Pir­lo, og selv­om de har hen­tet go­de spil­le­re som Sa­mi Khe­dira, Ju­an Cu­adra­do og Ma­rio Mandzukic som er­stat­nin­ger, er de ik­ke kom­met godt fra land. De har der­i­mod tabt sæ­so­nens før­ste to kam­pe, og ud­skift nin­gen lig­ner en dyr om­gang. Sam­ti­dig er In­ter kom­met fra start med to sej­re og lig­ner net­op en af de klub­ber, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.