Mil­li000000000000ner­ne er lø­bet helt løbsk ...

Spil­ler­salg på den dy­re si­de af den hal­ve mil­li­ard er ik­ke læn­ge­re et sær­syn

BT - - TRANSFERDEADLINE - UD­BUD OG EF­TER­SPØRGSEL Benja­min Munk Lund bemu@ sporten. dk i ak­tion med Fo­to: AFP

Man­che­ster Ci­ty har i det­te trans­fer­vin­due brugt halvan­den mil­li­ard kro­ner på fod­bold­spil­le­re - med de 560 mil­li­o­ner kro­ner for Kevin De Bruy­ne som den helt store in­ve­ste­ring.

Det brin­ger ham ind på li­sten som den tred­je­dy­re­ste fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de. BT har kig­get på, hvor­dan pri­sen for en fod­bold­spil­ler de se­ne­ste 30 år har ud­vik­let sig.

90’ ER­NE TIL­HØR­TE ITA­LI­ENSK

fod­bold. Det var her, de stør­ste stjer­ner spil­le­de - og det var her, der blev brugt fl est pen­ge. De fem næ­ste spil­le­re til at ha­ve tit­len som ver­dens dy­re­ste eft er Die­go Ma­ra­do­na blev al­le hen­tet til ita­li­en­ske klub­ber. Ruud Gul­lit ( ca. 60 mil­li­o­ner kro­ner til AC Milan fra PSV), Ro­ber­to Bag­gio ( ca. 80 mil­li­o­ner kro­ner fra Fi­o­ren­ti­na til Ju­ven­tus), Je­an- Pi­er­re Pa­pin ( ca. 100 mil­li­o­ner fra Mar­seil­le til Milan) og Gi­an­luca Vi­al­li ( ca. 120 mil­li­o­ner kro­ner fra Samp­do­ria til Ju­ven­tus) var fra åre­ne 1987 til 1992 lo­gi­ske in­de­ha­ve­re af tit­len som ver­dens dy­re­ste spil­ler.

Her­nan Cre­spo ( th) tryl­ler for La­zio for­an Napolis Fa­cun­do Qu­iro­ga. Fo­to: Scan­pix

Olym­pique Mar­seil­les Je­an- Pi­er­re Pa­pin Men­dy fra Mo­na­co i 1992.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.