Så­dan er det at bry­de lyd­mu­ren i frit fald

BT - - DEBAT -

Den 14. ok­to­ber 2012 brød den østrig­ske vove­hals Fe­lix Baum­g­art­ner gen­nem lyd­mu­ren i frit fald i et re­kord­højt spring fra 39 ki­lo­me­ter over Jor­dens over­fl ade med ha­stig­he­der på over 1.300 km/ ti­men. Den­ne do­ku­men­tar føl­ger fi re års for­be­re­del­ser og sel­ve udsprin­get mi­nut for mi­nut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.