Her er en over­sigt over en ræk­ke EU- lan­des hold­nin­ger:

BT - - NYH ER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN

• Står uden for fæl­les asyl­po­li­tik og har iføl­ge Eu­ro­stat kun ta­get 114 flygt­nin­ge pr. mil­li­on ind­byg­ge­re. Det er en tred­je­del af af gen­nem­snit­tet i EU. • Kon­ser­va­ti­ve ta­ler om at slå hårdt ned på ud­læn­din­ge uden op­hold­stil­la­del­se. • Po­li­ti og spor­hunde skal af­skræk­ke il­le­ga­le mi­gran­ter fra at for­sø­ge at kryd­se Eu­ro­tun­ne­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.