Hjer­te­læ­ge næg­ter sig skyl­dig

BT - - NYHEDER -

Den 64- åri­ge hjer­te­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­let er til­talt for groft un­der­slæb og groft bed­ra­ge­ri for 2,8 mio. kr.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet har han for forsk­nings­pen­ge­ne købt to Ro­lex- ure i København til hhv. godt 160.000 kr. og 80.000 kr. I København, Chi­ca­go, Mün­chen, Bar­ce­lo­na, At­lan­ta og syv gan­ge i Pa­ris køb­te han pro­duk­ter i Lou­is Vu­it­ton- bu­tik­ker for sam­let knap 90.000 kr.

Forsk­nings­mid­ler­ne be­tal­te og­så pri­va­te rej­ser med fa­mi­li­en til ud­lan­det – blandt an­det da han fyld­te 60 år – og år­li­ge fi­ske­tu­re til Nor­ge. Des­u­den blev forsk­nings­pen­ge­ne iføl­ge til­ta­len brugt til dy­re mid­da­ge af pri­vat ka­rak­ter på bl. a. Sejl­klub­ber­nes Re­stau­rant i Char­lot­ten­lund, Søl­le­rød Kro og Rex Re­pu­blic i København. Han næg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.