UMME BØL­GEN

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Lars Løk­ke Ras­mus­sen blev i af­tes in­ter­viewet af Marc- Chri­stoph Wag­ner på Lou­i­si­a­na un­der tit­len ’ Ef­ter mag­ten - en af­ten med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen’. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.