Na­tio­nal­mu­se­et hol­der po­l­te­ra­bend

BT - - NYHEDER -

Som ind­led­ning til den år­li­ge Gol­den Days Festi­val er der på fre­dag ’ Hi­sto­risk Po­l­te­ra­bend’ på mu­se­et. Først om­kring 1980 blev po­l­te­ra­bend fast tra­di­tion i Dan­mark. Hvad gjor­de man før? Hør om po­l­te­ra­ben­dens tra­di­tio­ner, oplev hi­sto­risk strip, croquis- teg­ning, fægt­ning og abs­int- smag­ning. Der er Gol­den Days til 20. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.