Ry­a­nair vil ha­ve 60 CPH- ru­ter

BT - - NYHEDER -

Ry­a­nair op­ly­ste i går, at lav­pris­sel­ska­bet i 2016 læg­ger Po­r­to til de desti­na­tio­ner, der bli­ver fl øjet til fra København. Der­med kom­mer sel­ska­bet til at fl yve til i alt 15 eu­ro­pæ­i­ske de­si­ti­na­tio­ner med 126 ugent­li­ge af­gan­ge i som­me­ren 2016. Sel­ska­bets adm. di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary sag­de på et pres­se­mø­de, at det har væ­ret en travl som­mer for sel­ska­bet med i alt 55.000 pas­sa­ge­rer i au­gust, hvil­ket er ny dansk re­kord for Ry­a­nair.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.