FLE­RE BIT­RE BRUD

BT - - NYHEDER -

Chri­sti­an Kjær og Jan­ni Spies: Lars Bar­fo­ed og Vi­be­ke Syl­vest: Ni­ck­las Bendt­ner og Ca­ro­li­ne Fle­m­ing:

I rets­do­ku­men­ter­ne er der en nø­je gen­nem­gang af den kost­ba­re di­a­man­tring, som Ja­nus Fri­is nu vil ha­ve tilbage. Des­u­den frem­går det af pa­pi­rer­ne, at it- mil­li­ar­dæ­ren og­så har foræ­ret Au­ra Dio­ne for­skel­li­ge ting til en vær­di af me­re end én mil­li­on dol­lar, og at be­grun­del­sen for at kræ­ve vær­di­er­ne tilbage er på­stå­et ut­ro­skab. Au­ra Dio­ne og Ja­nus Fri­is mød­te hin­an­den i 2011, og de ind­led­te hur­tigt et for­hold. Fo­to: o: Ca­mil­la Røn­de

Hun ind­gav en an­mod­ning om straks- skilmisse i 2013 og an­gav ut­ro­skab som år­sag til br­ud­det.

Par­ret blev skilt i 2008 ef­ter 20 års æg­te­skab. I den for­bin­del­se kræ­ve­de Jan­ni Spies 150 mio. kr. af Chri­sti­an Kjær. Han blev i 2013 dømt til at be­ta­le ca. 35 mio. kr. til sin tid­li­ge­re hu­stru.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.