IS- van­da­ler spræn­ger end­nu et tem­pel

BT - - NYHEDER - FN be­teg­ner øde­læg­gel­ser­ne i Pal­myra som krigs­for­bry­del­ser.

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) fort­sæt­ter med at de­stru­e­re uer­stat­te­li­ge kul­tur­vær­di­er i den an­tik­ke sy­ri­ske by Pal­myra, skri­ver in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

I går blev det via sa­tel­lit­bil­le­der klart, at et 2.000 år gam­melt tem­pel var ble­vet sprængt til brok­ker, og at kun et par søj­ler ved ind­gan­gen står tilbage.

Al­le­re­de søn­dag var det sy­ri­ske men­ne­sker e t t i g hed s obs e r v a - to­ri­um frem­me med op­lys­nin­ger fra lo­ka­le kil­der om, at Is­la­misk Stat hav­de øde­lagt de­le af det 2.000 år gam­le Bel Tem­pel, men de of­fent­lig­gjor­te sa­tel­lit­bil­le­der vi­ser, at det var en un­der­dri­vel­se. Temp­lets mu­re og en ko­lon­na­de af søj­ler er al­le sprængt bort, be­kræf­tes det i FN.

Pal­myra er en af de vig­tig­ste old­tids­by­er i Mel­le­mø­sten, og Is­la­misk Stats øde­læg­gel­ser er ble­vet be­teg­net som en krigs­for­bry­del­se af FN- or­ga­ni­sa­tio­nen Unesco, der har Pal­myra på li­sten over ver­dens­arv. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.