’’

BT - - KULTUR - Hen­rik Knud­sen

Alt, hvad jeg gør, er dre­vet af ren pas­sion. Jeg tør godt si­ge, at jeg har gjort me­get for bran­det El­vis Pres­ley, ik­ke ba­re i kraft af Gra­celand Randers, men og­så rej­ser­ne til USA og de man­ge kon­cer­ter år jeg har ar­bej­det som fuld­tids El­vis- fan ( bl. a. som ar­ran­gør af rej­ser til Gra­celand, Memp­his, red.), har jeg al­drig hørt et ondt ord fra de man­ge men­ne­sker i El­vis- sy­ste­met, jeg ar­bej­der sam­men med. Hel­ler ik­ke ef­ter det kom frem, at jeg vil­le åb­ne Gra­celand i Randers, « si­ger Hen­rik Knud­sen til BT og til­fø­jer:

» Tvær­ti­mod er jeg ud­nævnt til æres­bor­ger i den del af Memp­his, som Gra­celand lig­ger i, Shel­by Co­un­ty, og i El­vis’ fø­de­by, Tu­pe­lo. Jeg har mødt Pri­scil­la og Lisa Ma­rie Pres­ley ad­skil­li­ge gan­ge. De har fle­re gan­ge ud­talt, hvor gla­de de er for det, jeg gør for El­vis’ ef­ter­mæ­le, « si­ger Knud­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.