KRI­GEN ER EN­DE­LIG SLUT

BT - - TV/ RADIO - I dag for 70 år si­den 1945:

An­den Ver­denskrig slut­ter med Ja­pans of­fi­ci­el­le over­gi­vel­se. Kri­gen be­gynd­te i 1939 i Eu­ro­pa ( 1937 i Asi­en), og den me­nes at ha­ve ko­stet ca. 60 mio. men­ne­ske­liv. Den ja­pan­ske de­le­ga­tion, an­ført af uden­rigs­mi­ni­ster Ma­moru Shi­ge­mitsu, om bord på USS Mis­souri 2. sep­tem­ber 1945. På bil­le­det t. v. jub­ler folk sam­me dag på Ti­mes Squa­re i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.