E DRØM­ME

Uff en­de ik­ke ind­fri­et for Erik Svi­at­chen­ko. ærkt sig­nal ved at be­hol­de ham

BT - - SPORT -

OONNSSDDAAGG 2 2. S. ESPETPETMEBMEBRE 2R0 125015

Erik Svi­at­chen­ko i ak­tion mod Sout­hamp­tons Ja­mes Ward. Ik­ke mindst i Eu­ro­pa League- kam­pe­ne har den stær­ke for­svars­spil­ler an­be­fa­let sig, men al­li­ge­vel må han ven­te på et ud­lands- even­tyr. Fo­to: AFP

før­ste gang, at Erik Svi­at­chen­ko er snub­len­de nær et skift e væk fra FC Midtjylland. For blot et år si­den var ri­va­len FC København me­get tæt at hen­te Erik Svi­at­chen­ko. Alt var egent­lig på plads, da FC Midtjylland i sid­ste øje­blik trak stik­ket. En­gel­ske Mat­t­hew Ben­ham var klar til at kø­be klub­ben, og der­for hav­de man råd til at be­hol­de Svi­at­chen­ko, der var skuff et over det mang­len­de skift e. Si­tu­a­tio­nen gjor­de Midtjyl­land­for­sva­re­ren let­te­re upo­pu­lær blandt fan­se­ne, men alt blev til­gi­vet og glemt eft er­hån­den. Svi­at­chen­ko har rød­der i Ukrai­ne, og det gjor­de ham in­ter­es­sant for den ukrain­ske klub Kar­paty Lviv, der me­get ger­ne vil­le ha­ve Svi­at­chen­ko til klub­ben. Midtjylland og ukrai­ner­ne var eni­ge om en købs­sum, så det var op til for­svars­spil­le­ren selv. Svi­at­chen­ko kun­ne se frem til en kon­trakt, der var værd i om­eg­nen af 20 mio, kr. skat­te­frit, da ukrain­ske klub­ber be­ta­ler skat­ten for si­ne spil­le­re. Eft er lange over­vej­el­ser, hvor han fl ere gan­ge var tæt på at si­ge ja tak, end­te det med et nej til Kar­paty Lviv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.