Ni­cki Bil­le ta­get ud af po­kal­kamp

An­gri­be­ren kom op at skæn­des med pu­bli­kum

BT - - SPORT - URO joko@ sporten. dk

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Es­b­jerg vandt sik­kert 9- 0 over Se­rie 2- mand­ska­bet Søhus Sti­ge BK i po­kal­tur­ne­rin­gen, men an­gri­be­ren Ni­cki Bil­le gjor­de sig no­get uhel­digt be­mær­ket.

Un­der­vejs lod Ni­cki Bil­le sig pro­vo­ke­re af hjem­me­hol­dets fans, der var på nak­ken af Es­b­jerg- spil­le­ren. Bil­le kun­ne ik­ke stå imod og modt­og der­eft er et gult kort for at svi­ne hjem­me­pu­bli­kum­met til.

BT har talt med en til­sku­er på ste­det, der for­tæl­ler, at der var op­træk til slags­mål mel­lem Bil­le og et par af Søhus Sti­ges fans, der sad bag spil­ler­bæn­ke­ne.

Iføl­ge Fyens Stift sti­den­de hav­de Ni­cki Bil­le i før­ste om­gang ig­no­re­ret til­rå­be­ne, men der­eft er hav­de han råbt til en til­sku­er: ’ Du tør ik­ke kom­me her­ned på ba­nen og si­ge det igen’.

Eft er det gu­le kort blev Bil­le ud­skift et og eft er­føl­gen­de fulgt til om­klæd­nings­rum­met af et par folk fra Es­b­jergs stab.

Ni­cki Bil­le skift ede den­ne som­mer til Es­b­jerg fra Evi­an.

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Ni­cki Bil­le Ni­el­sen ( i mid­ten i ak­tion mod FCN) vi­ste at­ter sit tem­pe­ra­ment i går.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.