Ram­te vildt odds på Pre­mi­er League

BT - - SPORT -

Lør­dag eft er­mid­dag vandt en Od­dset- spil­ler fra Grøn­land in­tet min­dre end 920.014 kro­ner på syv Pre­mi­er League- kam­pe.

Det im­po­ne­ren­de odds 18.400,28 kom i hus i dag­lig­va­rekæ­den Pi­sif­fi k i by­en Aa­si­aat på den grøn­land­ske ve­st­kyst, hvor den for­ud­se­en­de Od­dset­spil­ler hav­de lu­ret op til fl ere sensationer i Pre­mi­er League.

To me­get store over­ra­skel­ser i form af West Ham- sejr på An­fi eld Ro­ad til odds 9,35 kom­bi­ne­ret med Crystal Pa­la­ces li­ge­så over­ra­sken­de sejr på Stam­ford Brid­ge til odds 9,20 var hjør­ne­ste­ne­ne på den im­po­ne­ren­de vin­der­kupon.

De seks før­ste Pre­mi­er kam­pe- kam­pe star­te­de al­le kl. 16.00, så den grøn­land­ske Od­dset- spil­ler blev holdt på pi­ne­bæn­ken ind­til Tot­ten­hamEver­ton var fær­dig­spil­let. Med 0- 0- løs­nin­gen på Whi­te Hart La­ne kun­ne jub­len dog en­de­ligt bry­de løs.

West Hams sejr i Liverpool var guld værd for grøn­land­sk Od­dset- spil­ler. Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.