1,86

BT - - SPORT -

Det kun­ne godt lug­te af få mål i den­ne kamp. Søn­derjyskes op­ryk­ke­re står med liga­ens klart sva­ge­ste trup, og ik­ke mindst off en­sivt kan man lø­be ind i mas­si­ve ud­for­drin­ger, idet sid­ste sæ­sons top­sco­rer Ca­mil­la Nis­sen er stop­pet på grund af stu­di­er. Oden­se har godt nok få­et den dyg­ti­ge de­fen­siv- spil­ler Ka­mil­la Kri­sten­sen ud med en ska­de, men har mod­sat få­et en stærk må­l­vog­ter i Cha­na Mas­son og i kraft af de man­ge ska­der, vil de for­ment­lig prø­ve at træk­ke tem­po­et ud af kam­pen. Vir­ker in­ter­es­sant at gå eft er mak­si­malt 52 scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.