2,30

BT - - SPORT -

Med tan­ke på, at Sport Boys har gjort rent bord med 15 po­int i fem kam­pe, hvor tre af kam­pe­ne end­da er spil­let på frem­med græs, så vir­ker pri­sen på 1- tal­let me­get frisk. Hjem­me­ba­ne­for­de­len er af ek­stremt høj be­ty dning i Bo­li­via grun­det de store høj­de­for­skel­le, og aft enens gæ­ster fra Wilstermann får mar­kant fl est po­int hjem­me i høj­der­ne, hvor der i aft en spil­les næ­sten helt nær ha­vets over­fl ade. Sport Boys har til­med skift et suc­ces­fuldt ud i trup­pen, mens Wilstermann bl. a. har mi­stet top­sco­rer Car­los Ne­u­mann og første­må­l­mand Ma­ti­as Di­tu­ro.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.