Hvad skal Dan­mark gø­re ved fl ygt­nin­ge­strøm­men – li­ge nu?

BT - - DEBAT -

Hund­redt­u­sin­der fl ygt­nin­ge har kryd­set græn­ser­ne til Sy­d­eu­ro­pa og an­dre hund­redt­u­sin­der ven­tes at gø­re det i den nær­me­ste frem­tid. DR2 sen­der di­rek­te fra de store fl ygt­nin­ge­strøm­me og nær­om­rå­der­ne. De­tek­tor ryd­der op i fakta om fl ygt­nin­ge og un­der­sø­ger dan­sker­nes hold­nin­ger. De­bat­ten sæt­ter po­li­ti­ker­ne un­der pres for et svar på spørgs­må­let: Hvad vil Dan­mark gø­re – li­ge nu?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.