I kø for at hjæl­pe

BT - - DEBAT -

Po­li­ti­ker­ne er rå­d­vil­de – og ban­ge – og det smit­ter af på os al­le. Der­for er det befriende at re­gi­stre­re de små hu­ma­ni­tæ­re sol­strå­le­hi­sto­ri­er (...) Re­ge­rin­gen og DF bru­ger man­ge kræft er på at gø­re dag­lig­da­gen så uli­de­lig som mu­ligt for de få tu­sin­der, som er slup­pet gen­nem nå­leø­jet på fl ugt fra kri­gens ræds­ler. Der­for er det vig­tigt, at de – og ik­ke mindst de­res børn – og­så mø­der var­me og med­men­ne­ske­lig­hed.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.