’’

BT - - NYHEDER -

Jeg er selv­føl­ge­lig ked af ti­m­in­gen, for jeg var rig­tig glad for at væ­re kom­met godt i gang på ’ Go’ aft en Dan­mark’, men li­ge nu gæl­der det om at bli­ve fi t for fi ght.

Jes Dorph- Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.