Besat af hel­lig krig

BT - - NYHEDER -

TIL­TALT

Den 16- åri­ge LB, der er til­talt for dra­bet på sin mor, 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, ud­vi­ste en be­mær­kel­ses­vær­dig rin­ge in­ter­es­se for sin liv­lø­se mor, da po­li­ti og am­bu­lan­ce­folk an­kom til hu­set ved Kvis­sel i Nord­jyl­land, hvor hun blev dræbt.

I ste­det for at be­kym­re sig om sin mor var LB me­re in­ter­es­se­ret i at ta­le om sin bort­rej­ste eks­kæ­re­ste og ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen IS.

Det for­kla­re­de den pa­ra­me­di­ci­ner, der fi k til op­ga­ve at ta­ge hånd om den den­gang 15- åri­ge pi­ge på drabs­aft enen, un­der gårs­da­gens rets­mø­de i rets­sa­gen mod den i dag 16- åri­ge LB, der er til­talt for dra­bet sam­men med sin ven, 29- åri­ge BMA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.