Kir­ken ved Løn­strup fj er­nes nu helt

BT - - NYHEDER -

Da Maarup Kir­ke nær Løn­strup blev byg­get for 800 år si­den, var det en ki­lo­me­ter fra det bru­sen­de Vester­hav. I dag lig­ger kir­ken på kan­ten af kl­in­ten. Ar­kæ­o­lo­ger har fl ere gan­ge fj er­net de­le af kir­ken, før de styr­te­de i ha­vet. I næ­ste uge går man i gang med sid­ste del. Fra 21. sep­tem­ber er der på hver­da­ge rund­vis­ning i ud­grav­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.