Hjæl­per stjal 90.000 fra sc­lero­se- pa­tient

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Hil­le­rød har ons­dag dømt en 61- årig kvin­de­lig han­di­cap­hjæl­per for at ha­ve stjå­let 90.000 kro­ner fra en 58- årig sc­lero­se- ramt kvin­de, som hun hjalp i dag­lig­da­gen.

Den 61- åri­ge kvin­de er dømt skyl­dig i ty­ve­ri og idømt seks må­ne­ders be­tin­get fængsel med vil­kår om ud­fø­rel­se af 120 ti­mers uløn­net sam­fund­stje­ne­ste, op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

Den døm­te: Det var et lån

Kvin­den var dog ik­ke enig i dom­men, og hun over­ve­jer nu, om hun vil an­ke.

Den døm­te me­ner, at de 90.000 kro­ner var et lån og ik­ke ty­ve­ri.

Men iføl­ge ret­ten er det be­vist, at der ik­ke var ind­gå­et no­gen aft ale om et lån mel­lem han­di­cap­hjæl­pe­ren og den 58- åri­ge kvin­de, der blev ud­sat for ty­ve­ri­et.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.