’’ Vi har set det sam­men med de to store på 8 og 11, som be­gyn­der at få lidt tå­rer i øj­ne­ne, mens de ser det. Ik­ke ba­re pga. mig, men og­så de an­dre med­vir­ken­de

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ni­el­sen fra ’ Ro i sjæ­len’

Men det er ik­ke kun tv­se­er­ne, der er ble­vet klogere af den stær­ke do­ku­men­tar­se­rie. Hen­rik Ni­el­sen er det og­så. Ik­ke mindst på, hvem hans ven­ner er. Og ik­ke er.

» Det er helt ut­ro­ligt, så stor en for­skel der er på folk. Jeg har nog­le, som jeg har væ­ret ven­ner med de sid­ste 30 år, og dem hø­rer jeg in­tet fra. Og så er der folk, jeg næ­sten li­ge har lært at ken­de, som spør­ger om dit og dat, som vir­ke­lig prø­ver at snak­ke med mig om det. Og jeg har be­hov for at snak­ke med mi­ne bed­ste ven­ner og fa­mi­lie om det. Men selv min egen mor rin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.