’’ Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at jeg ik­ke var på­vir­ket af det. Det er en kæm­pe sorg­pe­ri­o­de, der går i gang, og jeg skal ha­ve lov til at spar­ke til skuf­fer­ne, græ­de en mas­se og bli­ve hid­sig

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Gat­trup fra ’ Ro i sjæ­len’

ik­ke at se syg ud, « si­ger Ka­ri­na Gat­trup.

Men til­bage­fal­det har dog ru­sket ge­val­digt i den un­ge, livs­gla­de mor.

» Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at jeg ik­ke var på­vir­ket af det. Det er en

Selv­om til­bage­fal­det har få­et hen­de til bl. a. at re­vur­de­re drøm­men om at se sin søn Theo­dor bli­ve kon­fir­me­ret, næg­ter hun at op­gi­ve sel­ve det at ha­ve drøm­me. Om en frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.