CV

BT - - NYHEDER -

Født i Aa­ben­raa, dat­ter af land­mand Hans Hansen og El­len Kjer Hansen.

Fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre.

So­ci­al­mi­ni­ster og mi­ni­ster for li­ge­stil­ling.

Mi­ni­ster for fø­de­va­rer, land­brug og fi ske­ri.

Cand. po­lit., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.