Ver­den er far­lig

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FILM

’ No Esca­pe’ THRILLER *** ***

Ja­ck Dwy­er ( Owen Wil­son) har få­et job i en ame­ri­kansk virk­som­hed i et lil­le sy­døst­a­si­a­tisk land. Med sin ko­ne og to små døtre an­kom­mer han til det, han ger­ne vil ha­ve til at lig­ne et pa­ra­dis. Men en blo­dig re­vo­lu­tion bry­der ud, og snart står fa­mi­li­en midt i en kamp for at und­gå dø­den.

De re­vo­lu­tio­næ­re slagter al­le med de­res ma­che­ter, og kun den ame­ri­kan­ske am- bas­sa­de i na­bo­la­get gi­ver håb. Hån­dela­get i Jo­hn Dowd­les ’ No Esca­pe’ er i or­den, men det træk­ker ned, at der ik­ke er nu­an­cer i ond­ska­ben, som yder­me­re fo­re­går i et unavn­gi­vent land.

Ly­sten til det frem­me­de

Fil­men er hel­ler ik­ke sær­lig op­byg­ge­lig, når det gæl­der det at frem­me fred i ver­den, for den vil få dig til at fol­de dig vold­somt sam­men om din egen fa­mi­lie - og fj er­ne din lyst til at be­væ­ge dig me­re end fem ki­lo­me­ter i ret­ning af no­get frem­med, der sik­kert er far­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.