VID­STE DU AT…

BT - - KULTUR -

Fod­bold­fi lmen ’ Som­me­ren ’ 92’

teg­ner til at bli­ve årets helt store sæl­lert i de dan­ske bi­o­gra­fer. Det hand­ler selv­føl­ge­lig om lands­hol­dets chok- guld ved EM i Sve­ri­ge i 1992. Og sal­get nær­mer sig 100.000 bil­let­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.