Dj, dra­ma og død­syg dan­semu­sik

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ We Are Your Fri­ends’ DRA­MA ** ****

Den til­ta­gen­de ta­lent­ful­de ’ High School Mu­si­cal’- stjerne Zac Efron spil­ler ho­ved­rol­len som Co­le i det­te mo­der­ne djdra­ma. Men trods ad­skil­li­ge nær­bil­le­der af Za­cs musku­lø­se over­krop, lækre pi­ger og en mas­se ton­sen­de dan­semu­sik, så skal man kæm­pe hårdt for ik­ke at fal­de i søvn.

Op­skrift en ( drøm­men om suc­ces) er nem­lig, som vi har set den tu­sin­de gan­ge før - tid­li­ge­re hand­le­de det ba­re om ro­ck­band. Som in­struk­tør le­ve­rer Max Jo­seph des­u­den no­get, der lig­ner en ir­ri­te­ren­de blan­ding af re­a­li­ty- tv, tøj­re­k­la­me og mu­sik­vi­deo. Og så er mu­sik­ken en­de­lig så ens­for­mig, at selv De­ad­mau5e vil­le træk­ke stik­ket ud og gå.

Hi­sto­ri­en om de fi re ven- ner hand­ler og­så om at bli­ve vok­sen og føl­ge si­ne drøm­me. Co­le drøm­mer om det per­fek­te hit. Og slut­nin­gen min­der om Ro­cky med mi­k­ser­pult i ste­det for bok­se­ring og det per­fek­te bas- punch i ste­det for den per­fek­te up­percut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.