’’

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Bun­de­sen

Når jeg ar­bej­der med far­ver­ne, kom­mer jeg igen ind i den der ver­den – jeg ple­jer at kal­de den for klok­ke­ver­de­nen – som man be­fin­der sig i, når man skri­ver sang­tek­ster

men to blod­prop­per i hans hjer­ne, « skri­ver Ber­ling­s­ke.

I dag er Mi­cha­el Bun­de­sen nå­et langt med sin genop­træ­ning. Han bru­ger sta­dig flit­tigt sin kø­re­stol, men træ­ner tre gan­ge om ugen og

» Når jeg ar­bej­der med far­ver­ne, kom­mer jeg igen ind i den der ver­den – jeg ple­jer at kal­de den for klok­ke­ver­de­nen – som man be­fin­der sig i, når man skri­ver sang­tek­ster. Så er man in­de i så­dan en bob­le, som en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.