FRA VEN­STRE TIL HØJ­RE I SVE­RI­GE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 48 år si­den 1967:

127). ( Svær 44). ( Mid­del 31). (- Nem

Sve­ri­ge ind­fø­rer høj­re­kør­sel. Der­med fik Sve­ri­ge sam­me tra­fik­sy­stem som he­le det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent.

Kungs­ga­tan i Sto­ck­holm 3. sep­tem­ber 1967 kl. 05: 00. Bil­le­det er ta­get, i sam­me øje­blik som tra­fi­kan­ter­ne for­sig­tigt fik byt­tet si­de. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.