’’

BT - - SPORTEN - Oleg Tin­kov

Hvad er det her for et ro­det cy­kel­løb?

op ad stig­nin­gen Col du Glan­don. Fø­re­ren af mo­tor­cyk­len blev eft er­føl­gen­de smidt ud af Tour de Fran­ce. Få uger ef­ter – 1. au­gust i den span­ske klas­si­ker Clási­ca de San Se­ba­stián – blev bel­gi­e­ren Greg van Aver­ma­et ( BMC) kørt i as­fal­ten af en mo­tor­cy­kel.

I går var den alt­så gal igen. I be­skri­vel­sen af gårs­da­gens uheld skri­ver Tin­koff - Saxo:

» Paulin­ho dre­je­de til høj­re på ned­kørs­len i hur­tig ha­stig­hed, hvor han nær­me­de sig en mo­tor­cy­kel, der var for­an ham midt på vej­en, hvad der er imod sik­ker­heds­re­ge­ler­ne. Da Paulin­ho nær­me­de sig mo­tor­cyk­len, gjor­de fø­re­ren in­tet for­søg på at und­gå kol­lis­sio­nen, og der­for ram­te mo­tor­cyk­len Paulin­ho på hans ven­stre ben. «

Eft er­føl­gen­de for­søg­te den LÆS ME­RE OM VU­EL­TA A ES­PAÑA PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.