’’

BT - - SPORTEN - Chris Froo­me, Sky

Ef­ter styr­tet kun­ne jeg ik­ke an­det end at hæn­ge på med mit liv mel­lem hæn­der­ne. Det tog man­ge kræf­ter, og jeg kun­ne kun kø­re i mit eget tem­po

kal­den­de kamp mod tyng­de­loven, ud­vik­le­de det sig til bå­de rå styr­ke­prø­ve og tak­tisk skak­spil.

Asta­na hav­de sendt lø­be­ren Mi­kal Lan­da i of­fen­siv i sel­skab med et hård­kogt sjak af vel­kø­ren­de lyk­ke­rid­de­re. Mo­vistar for­søg­te for sin part

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.