Yus­suf Poul­sen tæt på for­læn­gel­se

BT - - SPORTEN -

Eft er trans­fer­vin­du­ets luk­ning er Yus­suf Poul­sen sta­dig at fi nde i den stor­sat­sen­de 2. Bun­des­liga- klub RB Leipzig. Og det vil han med al sand­syn­lig­hed og­så væ­re de kom­men­de år.

» Jeg for­hand­ler om en for­læn­gel­se. Der er selv­føl­ge­lig sta­dig nog­le punk­ter, der skal på plads, men vi er me­get tæt på. Det er no­get med no­get læng­de og nog­le klau­su­ler, « si­ger han til BT.

Den hur­ti­ge dan­ske off en­siv­spil­ler skift ede for to år si­den fra Lyng­by til den øst­ty ske klub.

Jan Ø. Jør­gen­sen vandt bron­ze ved badminton- VM i au­gust. Men si­den har han væ­ret ramt af en ma­ve­in­fek­tion og har tabt sig fem ki­lo. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.