Der gik de Gea i den for Ho­bro

BT - - SPORTEN - TRANSFERBOMMERT

Ho­bro og træ­ner Jo­nas Dal har of­fen­si­ve kva­ler.

Ho­bro mang­ler des­pe­rat en an­gri­ber, og der­for valg­te man sent i trans­fer­vin­du­et at hen­te nor­ske Pål An­dre Kir­ke­vold i San­defj ord. Tro­e­de man.

For hand­len ser dog ud til at kik­se, for­di do­ku­men­ter­ne blev sendt for sent.

De to klub­ber var egent­lig eni­ge om en pris, og Kir­ke­volds per­son­li­ge vil­kår var og­så på plads, men et pro­blem med det in­ter­na­ti-

Fo­to: Claus Fi­sker ona­le trans­fer- sy­stem, TMS, op­stod i for­bin­del­se med re­gi­stre­rin­gen af hand­len.

» På grund af kom­pli­ka­tio­ner, som op­stod i re­gi­stre­rin­gen i det in­ter­na­tio­na­le trans­fer- sy­stem mel­lem klub­ber­ne sent mandag aft en, blev skift et ik­ke ful­dendt in­den de­ad­li­ne, « med­del­er San­defj ord på sin hjem­mesi­de.

San­defj ord for­tæl­ler sam­ti­dig, at DBU er gå­et i di­a­log med FIFA og af­ven­ter en afk la­ring i sa­gen.

Bom­mer­ten min­der i høj grad om David de Geas kik­se­de skift e fra Man­che­ster Uni­ted til Re­al Madrid, hvor re­gi­stre­rin­gen hel­ler ik­ke nå­e­de igen­nem sy­ste­met i ti­de.

Ho­bro har solgt top­sco­rer Mads Hvil­som, mens Qu­in­cy An­ti­pas og Mik­kel Beck­mann er ude med læn­ge­va­ren­de ska­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.