DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 UN­DER 3,5 MÅL I KAM­PEN

Det har ik­ke væ­ret den bed­ste start på Pre­mi­er League for hver­ken Tot­ten­ham el­ler Chri­sti­an Erik­sen.

Hol­det er end­nu uden sejr ef­ter fi re run­der, mens Chri­sti­an Erik­sen har væ­ret ude med ska­de de se­ne­ste par uger.

Al­li­ge­vel tror book­ma­ke­ren Tipico på en gan­ske fi n sæ­son for den dan­ske tek­ni­ker. Tipico har nem­lig sat odds på, hvor man­ge mål han sco­rer i den­ne sæ­son, og her er ot­te mål el­ler me­re i blot odds 1,85.

» Jeg er sik­ker på, at Tot­ten­ham og Chri­sti­an kom­mer til at fort­sæt­te sti­men fra sid­ste sæ­son. Chri­sti­an har al­le­re­de le­ve­ret den før­ste as­sist, og så snart han er tilbage på ba­nen igen, tror jeg og­så, at målsti­men vil fort­sæt­te. Jeg tror der­for godt, at vi kan for­ven­te cir­ka sam­me an­tal mål fra Chri­sti­an i den­ne sæ­son, « ly­der det fra Tipico- am­bas­sa­dør Pe­ter Sch­mei­chel.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.