1,85

BT - - SPORTEN -

Island har im­po­ne­ret alt og al­le ind­til vi­de­re og vandt fortjent den om­vend­te kamp over Hol­land. På nær Emil Hal­freds­son kom­mer Island i stær­ke­ste op­stil­ling og har og­så vist sty rke ude ved at vin­de klart i Let­land og Ka­sak­h­stan og kun ta­be kne­bent i Tjek­ki­et. Hol­land har mod­sat væ­ret en skuff el­se. Før­ste be­ty den­de kamp un­der Dan­ny Blind eft er Guus Hid­dinks fy­ring, hvil­ket selv­føl­ge­lig ska­ber lidt usik­ker­hed. Har sta­dig man­ge klas­se­spil­le­re, men mang­ler folk som Daryl Jan­maat, Ron Vlaar og ar­bejds­man­den Dirk Kuyt, så vær­di­en hér må væ­re på Island.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.