1,80

BT - - SPORTEN -

Op­gø­re­ne mod Eng­land og Ita­li­en er det ab­so­lut stør­ste høj­de­punkt for Mal­tas lil­le fod­bold­sam­fund, så for­vent et ude­hold, som vil kæm­pe til bå­de blod, sved og tå­rer sprøjter ud på ba­nen i Fi­ren­ze i aft en. Det er fj er­de gang på tre år, at de to hold mø­des, og Ita­li­en har vun­det med to gan­ge 2- 0 og en en­kelt, kne­ben 1- 0 sejr. Den stor­lad­ne, ita­li­en­ske at­ti­tu­de tri­ves sjæl­dent godt i stor­fa­vo­rit­tens rolle, og ’ Støv­lelan­det’ har kun sco­ret me­re end tre mål én gang i en kva­li­fi ka­tions­hjem­me­kamp si­den 2004. Prøv mak­si­malt tre mål i op­gø­ret til fl ot odds.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.