Skam­løst

BT - - DEBAT -

In­ger Støj­berg vil sen­de 2.750 sa­ger om stats­bor­ger­skab re­tur til Fol­ke­tin­gets Ind­føds­rets­ud­valg, der tid­li­ge­re har be­slut­tet at til­de­le dis­pen­sa­tion og der­med stats­bor­ger­skab. (...) In­ger Støj­berg og der­med re­ge­rin­gen op­træ­der skam­løst. Hun er li­geg­lad med, at ho­ved­par­ten af an­sø­ger­ne har få­et brev fra Justits­mi­ni­ste­ri­et om, at de kun­ne reg­ne med at bli­ve dan­ske stats­bor­ge­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.