Respekt for straf

BT - - DEBAT -

En indsat, der ta­ges med narko­ti­ske stoff er og/ el­ler en mo­bil­te­le­fon, bør forta­be ret­ten til ud­gang. Be­søg kan kun ske med en fy­sisk ad­skil­lel­se mel­lem fan­ger og be­sø­gen­de, li­ge­som der skal væ­re kon­stant over­våg­ning. På in­gen må­de char­me­ren­de til­tag, men som ju­stits­mi­ni­ster Pind si­ger, ’ er det in­gen fest at sid­de i fængsel’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.