Op­dig­tet over­fald hol­der DSB- an­sat bag trem­mer

BT - - NYHEDER - Epi­so­den lam­me­de tog­drif­ten i ti­me­vis. Fo­to: Bax Lind­hardt

SIG­TET FOR OP­SPIND

En DSB- me­d­ar­bej­der, der er sig­tet for at ha­ve op­dig­tet et over­fald i København i be­gyn­del­sen af au­gust, skal for­bli­ve bag trem­mer.

Han fik i går for­læn­get sin va­re­tægts­fængs­ling frem til 1. ok­to­ber, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti.

DSB- me­d­ar­bej­de­ren

blev fre­dag 7. au­gust om mor­ge­nen meldt over­fal­det i et tog ved Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård.

Han for­kla­re­de i før­ste om­gang po­li­ti­et, at han var ble­vet bun­det af to ma­ske­re­de mænd i et tog, som han var i gang med at gø­re klar til drift.

Han blev sam­me fre­dag an­holdt og sig­tet for falsk an­mel­del­se. Man­den næg­ter sig skyl­dig BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.