’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har sim­pelt hen end­nu ik­ke for­stå­et, hvad so­ci­al dum­ping går ud på. Hvor stort om­fang har det i Dan­mark? Det er jo nær­mest ik­ke- ek­si­ste­ren­de

An­ders Samu­el­sen ( LA) til Uge­bre­vet A4.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.