Fi­re års fængsel for se­x­mis­brug

BT - - NYHEDER -

En 41- årig mand fra Ry- om­rå­det i Østjyl­land blev i går idømt fi­re års fængsel for seksu­elt mis­brug af sin sted­dat­ter. Man­den blev ved Ret­ten i Hor­sens fun­det skyl­dig i ad­skil­li­ge gan­ge at ha­ve haft sam­le­je og an­det seksu­elt for­hold til sted­dat­te­ren i åre­ne fra 2007 til 2011, da pi­gen var mel­lem 10 og 15 år gam­mel. Sa­gen har væ­ret kørt som en næv­nin­ge­sag over fi­re da­ge, og i alt 11 vid­ner har af­gi­vet for­kla­ring i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.