Rejs jor­den rundt for 895.000 kr.

BT - - NYHEDER -

Rej­sen er næ­ste år i marts og april. 27 da­ge hvor der fly­ves fra Los An­ge­les vi­de­re til Ta­hi­ti, Syd­ney, La­os, In­di­en og Afri­ka til Rio de Ja­neiro og af­slut­tes i Or­lan­do. Det er jor­den rundt i pri­vat jet med plads til 52 på før­ste klas­se, som re­sten af rej­sen, Pris: 895.000 kr. MarcoPo­lo sælger rej­sen i Dan­mark og reg­ner med 10- 12 dan­ske del­ta­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.