Dorp­hs vi­kar fun­det

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

GO’ AF­TEN MOR­TEN

Si­den TV 2- vær­ten Jes Dorph- Pe­ter­sen med­del­te, at han måt­te træk­ke sig fra vært­spo­sten på ’ Go’ aft en Dan­mark’ på grund af al­ko­hol­pro­ble­mer, har TV2 ledt eft er en er­stat­ning. Han er nu fun­det.

Det bli­ver Mor­ten An­ker­dal, der bå­de har væ­ret vært på ’ Go’ mor­gen Dan­mark’ og TV2 Sporten, der over- ta­ger hans rolle, ind­til den 56- åri­ge Jes Dorph- Pe­ter­sen selv er klar til at ven­de tilbage.

Mor­ten An­ker­dal sæt­ter sig før­ste gang i vært­s­sto­len i stu­di­et på Ho­ved­ba­ne­går­den i København i næ­ste uge, hvor han kom­mer til at de­le vært­s­rol­len sam­men med Mi­ché­le Bel­lai­che.

Jes Dorph- Pe­ter­sen var net­op vendt tilbage på skær­men på TV2, eft er han tilbage i 2011 for­lod ka­na­len til for­del for TV3+, hvor han dæk­ke­de Champions League.

Ons­dag blev han dog nødt til at for­la­de vært­spo­sten på grund af al­ko­hol­pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.