FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

Man­den, der er mistænkt for at ha­ve sat ild til en eta­ge­byg­ning i Pa­ris, der ko­ste­de ot­te men­ne­sker li­vet ons­dag mor­gen, er ble­vet over­ført til en psy­ki­a­trisk af­de­ling. Over 100 brand­folk blev kaldt ud til bran­den for at hjæl­pe med evaku­e­ring og sluk­nings­ar­bej­de i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer ons­dag. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.